FANDOM


This is a list of the staff involved with the movie My Neighbor Totoro

Executive Producers

 • Yasuyoshi Takuma

Assistant Executive Producers

 • Tatsumi Yamashita
 • Hideo Ogata

Supervising Animator

 • Yoshiharu Sato

Art Diection

Music

Key Animation

 • Tsukasa Tannai
 • Shinji Otsuka
 • Masako Shinohara
 • Masaaki Endo
 • Toshio Kawaguchi
 • Makoto Tanaka
 • Yoshinori Kanada
 • Masanori Shiku
 • Katsuya Kondo
 • Makiko Futaki
 • Hiroomi Yamakawa
 • Hideko Tagawa

Animation Backgrounds

 • Hajime Matsuoka
 • Toshio Nozaki
 • Kiyomi Ota
 • Masaki Yoshizaki
 • Yoji Takeshige
 • Kiyoko Sugawara

Color Design

 • Michiyo Yasuda

Camera Supervisor

 • Hisao Shirai

Editing

 • Takeshi Seyama

Animation Check

 • Yasuko Tachiko
 • Hitomi Tateno

Color Design Assistant

 • Nobuko Mizuta

Ink and Paint Check

 • Masae Motohashi

Audio Director

 • Shigeharu Shiba

Recording and Sound Mixing

 • Shuji Inoue

Sound Effects

 • Kazutoshi Sato

Production Manager

 • Eiko Tanaka

Production Desk

 • Hirokatsu Kihara
 • Toshiyuki Kawabata

Assistant to the Director

 • Tetsuya Endo

Voice Cast (Original)

Songs

Sampo Lyrics by

 • Rieko Nakagawa

Tonari no Totoro Lyrics by

Music Composition And Arrangement

Performance

 • Azumi Inoue

Key Animation Support

 • Mad House
 • Nobumasa Shinkawa
 • Yutaka Okamura
 • Masaaki Kudo

Ink and Paint Check

 • Teruyo Tateyama
 • Kenji Narita
 • Miwako Nakamura

Special Effects

 • Kaoru Tanifuji

====In-Between/Clean-Up Animation

 • Masako Sakano
 • Komasa
 • Shinji Morohashi
 • Kumiko Otani
 • Kiyoko Makita
 • Ritsuko Tanaka
 • Riwako Matsui
 • Keiichiro Hattori
 • Kiyo Mizutani
 • Ritsuko Shiina
 • Yuka Endo
 • Kazutaka Ozaki
 • Akiko Teshima
 • Emiko Iwayanagi
 • Nagisa Miyazaki
 • Yukari Maeda
 • Naoko Takenawa
 • Kazumi Okabe
 • Rie Niidome
 • Masakazu Okada
 • Aki Yamagata
 • Kyoko Higurashi
 • Keiko Watanabe
 • Kazuko Fukutomi
 • Studio Fantasia
 • Hajime Yoshida
 • Junichi Nagano
 • Masayuki Ota
 • Tsuyoshi Yamamoto
 • Anime Torotoro
 • Yukari Yamaura
 • Koji Ito
 • Akiko Ishii
 • Tadateru Kawamura
 • Dragon Production

Ink and Paint

 • Studio Killy
 • Toshichika Iwakiri
 • Michiko Nishimaki
 • Naomi Takahashi
 • Nobuko Watanabe
 • Mayumi Watabe
 • Michiko Ode
 • Chiyomi Morisawa
 • Hisako Yoshida
 • Noriko Yamamura
 • Naoko Okawa
 • Yuriko Kudo
 • Yuki Takagi
 • Tokudo Harada
 • Toyoko Kajita
 • Fujino Komei
 • Aiko Takahashi
 • Toki Yanagi
 • Miyoko Oka
 • Fumi Yamane
 • Hatsue Tanaka
 • Michiko Ota
 • Junko Adachi
 • Yoko Fujino
 • Yoshiko Murata
 • Studio Step
 • Yuki Kyono
 • Tomoko Asahi
 • Hiromi Hanawa
 • Yorimi Sawaguchi
 • Reiko Suzuki
 • Reiko Shibuya
 • Hiroe Takekura
 • Studio Runrun
 • Domusha
 • Studio Beam
 • Studio Hibari
 • Kyoei Production
 • Reiko Suzuki
 • Sunao Katabuchi
 • Reiko Shibuya
 • Group Joy
 • Trans Arts

Backgrounds

 • Kobayashi Production
 • Shinji Kimura
 • Makoto Shirashi
 • Nobuhiro Otsuka
 • Sadahiko Tanaka
 • Yuko Matsuura
 • Akira Yamakawa
 • Junko Ina

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.